Familjen Helsingborg

Familjen Helsingborg består av elva kommuner med människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.

Vår gemensamma vision är att vi ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa och toleranta regioner.

Målet är att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning. Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Familjen Helsingborgs sekretariat finns på Drottninggatan 7A i Helsingborg, i samma lokaler som Helsingborgs avdelning för näringslivs- och destinationsutveckling. Vi delar även lokaler med olika samarbetspartner så som: Connect, Citysamverkan, Marknadsföreningen och andra aktörer.

Samarbetsområden inom Familjen Helsingborg

Inom Familjen Helsingborg samarbetar vi främst inom områdena infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering samt miljö. Andra områden där vi samverkar är till exempel samhällsplanering, socialtjänst, boende, trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, räddningsverksamhet och HR. Samarbetet bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna.