Sophämtning för olika typer av verksamheter

Vilken typ av avfall du har styr vem som får ta hand om ditt avfall. Visst avfall får tas om hand av privata entreprenörer. Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för att hämta hushållsavfall och liknande avfall i Helsingborgs stad.

NSR hämtar hushållsavfall

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ska hämta hushållsavfall och liknande avfall som restavfall, grovavfall och matavfall. Avfallet kommer från hushåll, restauranger, personalmatsalar, skolor och verksamheter. Slam från trekammarbrunnar, slutna tankar, fettavskiljare och fettavfall räknas också som hushållsavfall. Därför måste du teckna ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall eller liknande hos NSR, om du får det avfallet i din verksamhet.

Kontakta NSR:s kundservice för företag, om du inte får svar på dina frågor om sophämtning för företag på NSR:s webbplats.

Övrigt avfall från flerbostadshus och verksamheter

Från 1 januari 2024 gäller nya regler för hämtning av förpackningsavfall. Reglerna är olika för flerbostadshus och verksamheter. I listan nedan ser du vem som får hämta ditt avfall beroende på vilken typ av verksamhet du har.

Vem får hämta?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00