Regler för avfallshantering i Helsingborg

Lokala regler och föreskrifter för Helsingborgs avfallshantering finns i renhållningsordningen. I den regionala avfallsplanen 2020-2024 finns de mål och åtgärder som ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.

Renhållningsordningen gäller från 1 juli 2016 fram tills dess att kommunfullmäktige har beslutat om en ny. På NSR:s webbsida kan du läsa alla regler i renhållningsordningen.

Den regionala avfallsplanen gäller från 2020 och fyra år framåt. Planen styr mål och åtgärder för avfallshanteringen i Helsingborgs, Båstads, Bjuvs, Höganäs, Ängelholms och Åstorps kommuner.