Ändrad användning

Här får du information om vad som gäller om du vill ändra användningen av en byggnad. 

Behöver jag bygglov?  

Ja, du behöver normalt bygglov för att väsentligt ändra användningen av en byggnad.   

Exempel på bygglovspliktiga ändringar: 

 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad 
 • Från industri till detaljhandel 
 • Från kontor till samlingslokal 
 • Från kontor till skola 
 • Från bostad till kontor eller hotell 
 • Från verksamhet till bostad 
 • Att inreda ytterligare en bostad 

Undantag:  

Exempel på ändringar som inte bedöms vara så stora att de kräver bygglov: 

 • Från del av bostad till kontor för den som bor i bostaden 
 • Från förskola till skola 

Tänk på att även om åtgärden inte kräver bygglov så kan det krävas en teknisk anmälan. Till exempel om den ändrade användningen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller om byggnadens planlösning avsevärt påverkas.  

Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?  

Ritningarna ska redovisa hur lokalen kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet. 

 

 • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du markera den del av byggnaden som ändras.  
 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in inredning för den nya användningen.  
 • Eventuellt fasadritning skala 1:100.  Fasadritning krävs endast om fasaden ändras. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.  
 • Parkeringsutredning 
 • Eventuell fotografi. För att exempelvis visa tillgänglig entré. 

Hur ansöker jag? 

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du istället vill göra en ansökan via blankett. 

Läs mer om hur du ansöker om bygglov. 

Vad kostar det? 

Kostnaden beror på storleken på åtgärden du vill förändra. Läs mer om avgifter för bygglov. 

Hur lång tid tar det? 

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende. 

Behöver jag en kontrollansvarig?  

Det beror på komplexiteten på åtgärden. Kontakta oss för mer information.  

Hur ser processen ut för mitt ärende? 

Bygglovsprocessen

Visa större illustration 

Läs mer om bygglovsprocessen. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00