Då behöver du bygglov

Du behöver ofta söka bygglov om du vill bygga nytt, bygga om eller ändra på något i din lokal. Här får du information om en del av det du behöver söka bygglov för.

Du behöver söka bygglov bland annat om du ska:

  • Bygga nytt, bygga till en befintlig byggnad och/eller ändra utseendet på en byggnad, till exempel genom att byta fasad- eller takmaterial eller byta kulör på någon fasad.
  • Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål (även att inreda ytterligare bostäder eller lokaler i byggnad).
  • Bygga murar eller plank.
  • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.
  • Anordna upplag eller materialgårdar.
  • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner med mera.
  • Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar, campingplatser eller dylikt.

Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ansöka om rivningslov respektive marklov.

En komplett uppräkning av lovpliktiga åtgärder finns i 9 kap 1-14 §§ plan- och bygglagen samt 6 kap 1-5 §§ plan- och byggförordningen. Det kan också finnas en utökad bygglovsplikt i detaljplanen eller områdesbestämmelser. Ta kontakt med bygglovsenheten, så får du hjälp med att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00