Tidsbegränsat bygglov

Här får du information om vad som gäller för åtgärder som ska finnas under en begränsad tid.  

Behöver jag bygglov?  

Du kan ansöka om ett tidsbegränsat bygglov om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov kan uppfyllas.  

  • För att en ansökan om ett tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas krävs det att den sökta åtgärden ska tillgodose ett tidsbegränsat behov. 
  • Du kan få förlängd tid med högst fem år i taget. Tidsbegränsat bygglov får ges för högst sammanlagt 15 år. 

Läs mer på Boverkets hemsida

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?  

Vilka handlingar du behöver skicka in kan variera beroende på vilken åtgärd du ska göra. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet. 

 

  • Motivering. Förklaring till varför åtgärden endast behövs under en begränsad tid.  
  • Avvecklingsplan. I denna beskriver du hur åtgärden ska återställas till nuvarande utseende och användning när det tidsbegränsade bygglovet går ut.  
  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in byggnadens storlek och placering.  
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek och fönster-/port-/dörröppningar.  
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.  
  • Verksamhetsbeskrivning 
  • Parkeringsutredning 

Hur ansöker jag? 

 

 

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du istället vill göra en ansökan via blankett. 

Läs mer om hur du ansöker om bygglov. 

Vad kostar det? 

Kostnaden beror på storleken på åtgärden du vill göra. Läs mer om avgifter för bygglov. 

Hur lång tid tar det? 

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende. 

Behöver jag en kontrollansvarig?  

Det beror på komplexiteten på åtgärden. Kontakta oss för mer information. 

Hur ser processen ut för mitt ärende? 

Bygglovsprocessen

Visa större illustration 

 

Läs mer om bygglovsprocessen. 

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?  

Det beror på åtgärden som du vill göra. Kontakta oss för mer information. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00