Restaurang, kiosk, café, uteservering

För att uppföra nya byggnader för restauranger eller kiosker behöver du bygglov. Samma sak om du vill bygga till eller ändra fasader eller starta restaurang i en byggnad som tidigare använts till något annat. I vissa fall behöver du också bygglov för uteservering.

Restaurang med vinupphällning.

Ändra användning

Du behöver bygglov för att ändra användningen i en byggnad, till exempel från kontor till restaurang.

Läs mer om vad som räknas som ändrad användning

Tidsbegränsat bygglov

Om bygglov inte kan ges för den ändrade användningen eller en enkel lättdemonterad byggnad kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att pröva verksamheten. Det kan också vara en möjlighet för enklare byggnader som inte klarar kraven på utformning, inte är planenliga och/eller bara ska användas under en begränsad tid.

Läs mer om tidsbegränsat bygglov

Uteservering

För vissa åtgärder eller byggen som hör ihop med en uteservering behöver du bygglov, till exempel för att bygga ett tak eller glasa in en del under ett tak. Även om du inte behöver ansöka om bygglov finns det speciella regler för hur en uteservering ska se ut. Du ska också ansöka om tillstånd för att få öppna uteservering hos polisen.

Läs mer om regler för uteservering och hur du ansöker

Skyltar och ljusanordningar

Du behöver också bygglov för att sätta upp eller ändra skyltar eller ljusanordningar. Din skylt eller ljusanordning ska följa de riktlinjer som finns för skyltar i Helsingborg.

Läs mer om skyltning, affischering och varuexponering

Ombyggnad av restaurangkök

Du behöver inget bygglov om du ska bygga om ditt restaurangkök om ombyggnaden är inuti byggnaden och inte innebär att fasaden ändras. Du behöver dock göra en anmälan för följande åtgärder:

  • Installation eller väsentlig ändring av ventilationen
  • Ändring av bärande konstruktion
  • Ändring av brandskyddet
  • Stambyte
  • Installation av fettavskiljare

 Läs mer om vad som gäller generellt för anmälan

Avgifter för bygglov och anmälan – restauranger

Det är många olika faktorer som påverkar avgiften för ett bygglov. Storleken på det som ska byggas är förstås viktig, men även andra faktorer påverkar avgifterna. Det därför inte möjligt att kortfattat ge en exakt avgift för olika bygglovsärenden.

Nedan visar vi cirkapriser för vanliga åtgärder kring restaurang- och kaféverksamheter för att du ska få en uppfattning om hur mycket ett bygglov eller en anmälningspliktig åtgärd kan komma att kosta. Kontakta bygglovsenheten för att få hjälp med en mer preciserad uppskattning om vad kostnaden kan bli för det du tänkt bygga.

Exempel med cirkapriser för bygglovspliktiga åtgärder:

Typ av åtgärdAvgift i kronor
Uppförande av sommarveranda/sommarrestaurang oavsett storlek. Tidsbegränsat bygglov, inom planlagt område och med liten avvikelse från detaljplanen.12 600
Tillbyggnad av restaurang, tillkommande byggyta 85 kvadratmeter. Inom planlagt område, med i bevarandeprogram och med liten avvikelse från detaljplanen.20 500
Ändrad användning av butik till restaurang, ändrad del byggyta 135 kvadratmeter. Inom planlagt område, utan avvikelse från detaljplanen. 14 500
Nybyggnad av restaurang, byggyta 400 kvadratmeter. Inom planlagt område, utan avvikelse från detaljplanen.38 700
Uppförande av kiosk oavsett storlek. Inom planlagt område och med liten avvikelse från detaljplanen.12 000
Uppförande av skylt (alltid separat bygglov).3 700
Uppförande av ljusramp, ny eller ny front (alltid separat bygglov).5 500

Exempel med cirkapriser för åtgärder som är anmälningspliktiga:

Typ av åtgärdAvgift i kronor
Installation eller väsentlig ändring av ventilationen.7 400
Redigera Typ av åtgärd Avgift i kronor Installation eller väsentlig ändring av ventilationen 7 400 Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre.1 600
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större.7 400
Stambyte4 800
Installation av fettavskiljare.1 600

Mer detaljerad information om bygglovsavgifter finns i Helsingborgs stads plan- och bygglovstaxa 2011 (pdf, 1 MB)