Kontor

För att bygga nya kontorshus eller för att bygga till eller ändra fasader på befintliga behöver du bygglov. Du behöver också bygglov för att inreda byggnader, som tidigare använts till något annat, för kontor.

Kontor.

Ändra användning

Du behöver bygglov för att ändra användningen i en byggnad, till exempel från bostad till kontor. Du behöver dock inte bygglov för att inreda ett enstaka rum i en bostad till kontor för den som bor i bostaden.

Läs mer om vad som räknas som ändrad användning

Skyltar

Du behöver också bygglov för att sätta upp eller ändra skyltar och ljusanordningar. Din skylt eller ljusanordning ska följa de riktlinjer som finns för skyltar i Helsingborg.

Läs mer om skyltning, affischering och varuexponering