Butiker

För att bygga nya butiker, inreda befintliga hus, som tidigare varit något annat, för handel eller dela upp en lokal i flera mindre separata butiker behöver du bygglov. Du behöver också bygglov för att ändra en fasad och för att sätta upp skyltar.

Kvinna i butiksmiljö.

Byggnader och skyltar

  • Ändra användning: Du behöver bygglov för att ändra användningen i en byggnad, till exempel från lager till frisör eller från kontor till butik.
  • Skyltar: Du behöver också bygglov för att sätta upp skyltar. Din skylt ska följa de riktlinjer som finns för skyltar i Helsingborg.

Ytterligare tillstånd och regler

  • Folköl och tobak: Ska du sälja folköl och tobak ska du vända dit till tillståndsenheten på socialförvaltningen.
  • Receptfria läkemedel: Ska du sälja receptfria läkemedel ska du anmäla detta till Läkemedelsverket.
  • Livsmedel: Ska du sälja livsmedel i din butik ska du registrera din verksamhet hos miljönämnden. Det ska också finnas en fungerande egenkontroll.
  • Zoo-butik: Ska du öppna zoo-butik behöver du tillstånd enligt naturskyddslagen. Tillstånden handläggs av länsstyrelsen.