Anmäla ändring av förskola och skola

Du som driver en förskola, skola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan behöva anmäla större förändringar av din verksamhet, till exempel i samband med en flytt eller utökade lokaler. En ändring kan också påverka det godkännande och den rätt till bidrag du har för en fristående verksamhet, så att du behöver göra en ny ansökan.

Skolor, förskolor, fritidshem och verksamheter för pedagogisk omsorg kan behöva anmäla lokalförändringar till miljöförvaltningen. Kravet på att anmäla förändringar gäller både fristående och kommunala verksamheter. Din verksamhet anmäler ändringen skriftligt i Helsingborgs stads e-tjänst och bifogar de handlingar som behövs i ansökan, till exempel ritningar och tekniska beskrivningar. Din verksamhet ska anmäla ändringar som:

  • byte av lokaler
  • utökade lokaler i befintlig verksamhet
  • flytt av verksamheten till nya lokaler
  • om en förskole- eller fritidsverksamhet påbörjas i en skolas lokaler eller tvärtom.
  • ändring av antalet barn eller elever i befintlig verksamhet.

Ny ansökan för fristående förskolor och fritidshem

Större förändringar i fristående förskolor, fritidshem och verksamheter för pedagogisk omsorg kan också påverka din rätt till bidrag och det beslut om godkännande som tagits av barn- och utbildningsnämnden. I de fallen ska du göra en ny ansökan i stadens e-tjänst i god tid innan förändringen är planerad. Förändringar som kräver ny ansökan om rätt till bidrag och godkännande är till exempel:

  • utökad eller minskad lokalyta
  • flytt till ny byggnad
  • flytt till ny adress
  • ändrat antal platser
  • byte av huvudman.

Anmäl förändringar i ledningen

Om du driver en fristående förskola eller ett fritidshem ska du även anmäla förändringar i kretsen av personer som äger och leder verksamheten. Du anmäler ändringen till barn- och utbildningsnämnden i stadens e-tjänst senast en månad efter att den är gjord. Du behöver även informera miljöförvaltningen om ändringen via e-post eller via Helsingborgs stads kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?