Skyltar

Här får du information om vad som gäller om du vill sätta upp en skylt. 

Det är viktigt att du utformar din skylt på ett bra sätt. I Helsingborg finns därför Riktlinjer för skyltar för dig som vill sätta upp en skylt. I riktlinjerna finns också information om andra tillstånd du kan behöva om du vill sätta upp en skylt. 

Behöver jag bygglov?  

Ja, du behöver normalt bygglov om du vill sätta upp eller ändra storlek på en skylt. Utanför område med detaljplan krävs det dock inte bygglov för skyltar. Om du vill placera en skylt längs med E6, E4 eller någon annan större väg, så behöver du tillstånd från Trafikverket eller Länsstyrelsen. 

Undantag: 

Du behöver inte bygglov för 

en skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter. (Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad, eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Tänk även på att om flera mindre skyltar placeras tillsammans och utgör ett gemensamt budskap krävs bygglov trots att varje skylt är max 1,0 kvm stor). 

 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor. (Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.) 
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter. (Det här undantaget gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.) 
 • en skylt inomhus 
 • Reklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning 
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande 
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90) 
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300). 

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan? 

Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vilken typ av skylt du vill sätta upp. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet. 

Fasadskylt 

 • Situationsplan skala 1:200/1:500. På situationsplanen ska du rita in på vilken fasad och var på fasaden du ska placera skylten/skyltarna. Exempelritning: Skylt på fasad, situationsplan (pdf, 1,2 MB) 
 • Skyltritning i skala 1:10. Ange vilken höjd, bredd och djup skylten ska ha. Redovisa också material, färg, utseende och vad som ska stå på skylten. Exempelritning: Skylt på fasad, exempelritning (pdf, 408 kB) 
 • Fasadritning i skala 1:100. Rita in skylten skalenligt på fasaden och ange hur långt det är från nederkanten av skylten till marken och från ytterkanten av skylten till exempelvis hushörnet. Exempelritning: Skylt på fasad, exempelritning (pdf, 408 kB) 
 • Foto på den fasad du vill sätta skylten på 
 • Beskrivning av eventuell belysning 

 

Markskylt 

 • Situationsplan skala 1:200/1:500. På situationsplanen ska du rita in var på fastigheten som du ska placera skylten/skyltarna. Markera avståndet till fastighetsgränsen med minst två mått, det vill säga från två olika punkter så att placeringen fixeras.  Exempelritning: Skylt på mark, situationsplan (pdf, 429 kB) 
 • Skyltritning i skala 1:10. Ange vilken höjd, bredd och djup skylten ska ha. Redovisa också material, färg, utseende och vad som ska stå på skylten. Redovisa skyltställningen tillsammans med skylten och beskriv hur den ska förankras i marken. Exempelritning: Skylt på mark, exempelritning (pdf, 303 kB) 
 • Beskrivning av eventuell belysning 

Elektronisk skylt 

Utöver det som anges ovan ska följande redovisas: 

 • Skyltbeskrivning med uppgifter om skyltens innehåll och budskap, ljusstyrka, bildväxlingsfrekvens samt om det är rörliga bilder 

Hur ansöker jag? 

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenterom du istället vill göra en ansökan via blankett. 

Läs mer om hur du ansöker om bygglov. 

 

Vad kostar det? 

Kostnaden beror på hur stor skylten är, hur den påverkar omgivningen och om den behöver prövas mot gällande skyltprogram. Läs mer om avgifter för bygglov. 

Hur lång tid tar det? 

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende. 

Behöver jag en kontrollansvarig? 

Nej, du behöver oftast ingen kontrollansvarig för att sätta upp en skylt. Vid större skyltar och skyltpelare kan det ställas krav på kontrollansvarig. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.  

 

Hur ser processen ut för mitt ärende? 

Bygglovsprocessen

Visa större illustration 

Läs mer om bygglovsprocessen. 

Kan jag behöva andra tillstånd? 

För att du ska få sätta upp en skylt kan du, utöver bygglov, behöva olika tillstånd utifrån platsens och byggnadens förutsättningar. Du ska till exempel alltid ha fastighetsägarens tillstånd för att få sätta upp en skylt. 

Andra tillstånd som du kan behöva är till exempel 

 • polistillstånd för skyltar på allmän plats 
 • strandskyddsdispens från miljöförvaltningen eller länsstyrelsen inom strandskyddsområden 
 • länsstyrelsebeslut för skyltning på byggnadsminne eller inom fast fornlämning 
 • tillstånd från Länsstyrelsen för skyltar utanför vägområdet 
 • tillstånd från väghållningsmyndigheten för skyltar inom vägområdet 
 • tillstånd från skogsstyrelsen i skyddade skogsområde. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00