Transformatorstation

Här får du information om vad som gäller om du vill uppföra en transformatorstation.

Behöver jag bygglov? 

Ja, du behöver normalt bygglov för att uppföra en transformatorstation. 

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?  

Ritningarna ska redovisa hur transformatorstationen kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet. 

 

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in byggnadens storlek och placering. Samt ange koordinater för byggnadens fyra hörn. 
  • Eventuell översiktskarta. Om transformatorstationen placeras på en stor fastighet så kan en översiktlig karta som visar placeringen behövas. 
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek och fönster-/port-/dörröppningar.  
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå. Ange även material och kulör.  
  • Eventuellt verksamhetsbeskrivning. 

Hur ansöker jag? 

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du istället vill göra en ansökan via blankett. 

Läs mer om hur du ansöker om bygglov. 

Vad kostar det?  

Från cirka 1 900 kronor. Avgiften beror på transformatorstationens storlek. Läs mer om avgifter för bygglov. 

Hur lång tid tar det? 

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende. 

Behöver jag en kontrollansvarig?  

Du behöver ingen kontrollansvarig om det är en mindre transformatorstation som betjänas utifrån. Om man kan vistas i transformatorstationen så behöver du en kontrollansvarig. Kontakta oss för mer information. 

Hur ser processen ut för mitt ärende? 

Om du vill anlägga en transformatorstation ingår de här stegen i bygglovsprocessen för ditt ärende: Bygglov, startbesked och slutbesked 

Bygglovsprocessen

Visa större illustration 

Läs mer om bygglovsprocessen. 

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet? 

Om man kan vistas i transformatorstationen så behöver följande handlingar lämnas in:  

  • Förslag till kontrollplan 
  • Brandskyddsbeskrivning 
  • Eventuell konstruktionsritning  

Läs mer  på Boverkets webbplats om skydd mot brandspridning mellan byggnader. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00