Parkeringsplatser

Här får du information om vad som gäller om du vill anlägga parkeringsplatser.

Behöver jag bygglov? 

Ja, du behöver normalt bygglov för att anordna parkeringsplatser. 

Undantag:  

Du behöver inte bygglov om du vill anordna max två parkeringsplatser på en fastighet där det endast finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus, och parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov.  

Parkeringsplatser för verksamheter kräver normalt bygglov om fastigheten är placerad inom detaljplanerat område.  

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?  

Ritningarna ska redovisa hur parkeringsplatserna kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet. 

  • Markplaneringsritning 1:500 På ritningen ska du rita in antalet parkeringsplatser. Parkeringsplatserna ska måttsättas och avstånd till tomtgränser ska anges. Eventuella nya in- och utfarter ska redovisas. 

Hur ansöker jag? 

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du istället vill göra en ansökan via blankett. 

Läs mer om hur du ansöker om bygglov. 

Vad kostar det? 

Kostnaden beror på hur stor yta parkeringsplatsen kommer uppta. Läs mer om avgifter för bygglov. 

Hur lång tid tar det? 

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende. 

Behöver jag en kontrollansvarig? 

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att anlägga nya parkeringsplatser utomhus.  

Hur ser processen ut för mitt ärende? 

Bygglovsprocessen

           Visa större illustration 

Läs mer om bygglovsprocessen. 

 

Mobilitetsnorm Helsingborg 

Mobilitetsnorm Helsingborg (pdf, 2 MB) ligger till grund för stadens detaljplanering och för bygglovsprövning. Normvärdena är vägledande för att tillgodose behovet av parkering för de boende och verksamheterna på fastigheten. Utgångspunkten är att parkeringen i första hand ska lösas inom den egna fastigheten. 

Kan jag behöva andra tillstånd? 

Om du vill anlägga en ny in- och utfart eller ändra en befintlig behöver du ett godkännande från stadsbyggnadsförvaltningen. Mer information om in- och utfart till fastighet. 

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00