Byggbodar

Här får du information om vad som gäller om du vill uppföra byggbodar.

Behöver jag bygglov? 

Ja, du kan behöva bygglov för att uppföra byggbodar.  

Undantag:  

För att byggbodar inte ska kräva bygglov måste de vara placerade på samma fastighet som byggarbetsplatsen.  

Antalet bodar får inte överstiga 21 stycken och får inte stå uppställda längre än 1,5 år. 

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?  

Ritningarna ska redovisa hur byggbodarna kommer att se ut när du har byggt färdigt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet. 

  • Situationsplan skala 1:500. På situationsplanen ska du rita in byggnadens storlek och placering.  
  • Eventuell översiktskarta. Om byggboden/byggbodarna placeras på en stor fastighet så kan en översiktlig karta som visar placeringen behövas. 
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in väggtjocklek och fönster-/port-/dörröppningar.  
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningarna ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader, inklusive marknivå.  
  • Eventuell verksamhetsbeskrivning. Ange vad byggbodarna ska användas för och hur många personer som ska nyttja dem.  

Hur ansöker jag? 

Du kan höra av dig till Helsingborg kontaktcenter om du istället vill göra en ansökan via blankett. 

Läs mer om hur du ansöker om bygglov. 

Vad kostar det? 

Cirka 8 800 kronor. Läs mer om avgifter för bygglov. 

Hur lång tid tar det? 

Varje ärende är unikt och vi kan avgöra hur lång handläggningstiden är när vi börjar granska ditt ärende. 

Behöver jag en kontrollansvarig?  

Ja, du behöver en kontrollansvarig för att uppföra byggbodar. Kontakta oss för mer information.  

Hur ser processen ut för mitt ärende? 

Bygglovsprocessen

Visa större illustration 

Läs mer om bygglovsprocessen. 

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?  

  • Förslag till kontrollplan 
  • Brandskyddsbeskrivning  
  • Ventilationsritningar 
  • Eventuell konstruktionsritning/produktblad  

Kan jag behöva andra tillstånd? 

Tillstånd från fastighetsägaren krävs alltid. Utöver det kan nyttjanderättsavtal krävas.  

Om bodarna placeras på allmän platsmark krävs även polistillstånd.  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00