Andra tillstånd du kan behöva

Du kan behöva kontakta olika myndigheter i samband med att du ansöker om att få använda stadens mark. Här hittar du information om vem som gör vad och vart du kan vända dig.