Så söker du polistillstånd

Om du vill använda stadens mark, som privatperson eller som företagare, behöver du ansöka om tillstånd från polisen. Polisen utfärdar tillståndet i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Utfärdas i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen

Det är alltså polismyndigheten som utfärdar tillståndsbeviset men gör det i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen, som förvaltar stadens offentliga mark, den allmänna platsmarken.

Innan polisen ger tillstånd ska staden yttra sig. Om staden inte godkänner ett ärende kan polismyndigheten inte heller godkänna det. Polisen kan däremot avstyrka ett ärende även om staden gett sitt medgivande.

Illustration process för tillståndsbevis för att använda stadens mark.
Illustration process för tillståndsbevis för att använda stadens mark.
Så här går det till när du söker polistillstånd för att använda stadens mark.

Förhandsbesked av stadsbyggnadsförvaltningen

Innan du ansöker om tillstånd hos polisen kan du avgiftsfritt få ett förhandsbesked av stadsbyggnadsförvaltningen. Hör i sådana fall av dig till oss via markupplatelse@helsingborg.se eller via Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00.

Du kan behöva andra tillstånd

Tänk på att du även kan behöva tillstånd från andra myndigheter och förvaltningar. Om andra tillstånd kan du läsa under Andra tillstånd du kan behöva.

Tillståndsansökan

Det är viktigt att du är så noggrann som möjligt när du fyller i din ansökan. Med en detaljerad information går det fortare att behandla din ansökan och eventuella missförstånd kan undvikas. Kompletterande handlingar som bland annat ritningar ska bifogas som beskriver situationsplanen.

Exempel på kompletterande handlingar/ritningar

Ansökan görs till polisen

Ansökningsblanketter och information finns på polisens webbplats.

Din ansökan behandlas när ansökningsavgiften är betald

När polisen tagit emot din ansökan får du en inbetalningsavi via e-post. Din ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald, så betala alltid ansökningsavgiften så fort som möjligt. Se information på polisens webbplats: Ansökningsavgift för olika tillstånd

Avgift för att få använda marken

Staden tar ut en avgift för markupplåtelse enligt taxa som kommunfullmäktige fastställer, se Taxor för markupplåtelse på allmän platsmark (pdf, 440 kB)

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om att använda stadens mark och vad som gäller för olika typer av upplåtelser. Du når oss via markupplatelse@helsingborg.se eller via Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00