Tillstånd för evenemang

Helsingborgs stads mål är att evenemang som anordnas ska erbjuda invånarna och besökarna en mångfald av upplevelser som bidrar till att öka liv och engagemang, där stadens offentliga rum blir mötesplatser för en bred allmänhet.

Arrangera evenemang

Information om att arrangera evenemang i Helsingborg.

Du kan också får hjälp av Evenemangsenheten. Evenemangsenhetens uppdrag, utöver egenproducerade evenemang är att utveckla Helsingborg som evenemang- och mötesstad. En del i uppdraget är att finnas till som stöd för externa arrangörer. Med hjälp av en personlig kontaktperson hjälper de till med råd och tips, projektledning och agerar vägvisare inom stadens myndigheter och förvaltningar.

Du behöver tillstånd från polisen

Om du vill använda stadens mark, som privatperson eller som företagare, behöver du ansöka om tillstånd från polisen.  Läs mer om hur du söker polistillstånd.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?