Tillstånd du kan behöva vid byggbelamring

Du kan behöva kontakta olika myndigheter och söka olika tillstånd i samband med att du till exempel ska bygga om eller renovera en byggnad.