Fasta skyltar

Du behöver bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. I Helsingborg finns riktlinjer för skyltar som hjälper dig att utforma din skylt på ett bra sätt.