Fasta skyltar

Du behöver bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. I Helsingborg finns riktlinjer för skyltar som hjälper dig att utforma din skylt på ett bra sätt.

Riktlinjer för skyltar

I Helsingborg finns riktlinjer för skyltar som hjälper dig att utforma din skylt på ett bra sätt. De ska underlätta för dig att förstå vad vi tar hänsyn till när vi bedömer din ansökan om att få sätta upp en skylt samt vara en inspiration. Riktlinjerna ska också hjälpa dig att hitta en skyltlösning som passar in på den plats som är aktuell för dig.

Information om riktlinjerna finns på helsingborg.se

Bygglov för skyltar

Du behöver normalt bygglov om du vill sätta upp eller ändra storlek på en skylt. Ett krav för att du ska få sätta upp en skylt är att budskapet på skylten ska vara förknippat med den verksamhet som ska bedrivas i byggnaden du vill sätta skylten på.

Information om bygglov för skyltar finns på helsingborg.se

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?