Fristående reklamskylt (gatupratare)

Med fristående reklamskylt menar vi en skylt som står löst på marken, en så kallad gatupratare, och som berättar om din verksamhets utbud eller tjänster. Den ska stå i direkt anslutning till din verksamhet och får vara utplacerad under den tid du har öppet.

Regler för fristående reklamskylt (gatupratare)

  1. Gatuprataren ska stå på marken i anslutning till din verksamhet och får endast vara utplacerad under verksamhetens öppettider. Ur tillgänglighetssynpunkt ska den alltid ha samma placering.
  2. Budskapet ska endast avse verksamhetens utbud/tjänster och får inte uppfattas som en hänvisningsskylt.
  3. Godkänd gatupratare är stabil, utan skarpa kanter eller rörliga delar och av svart eller vitlackad metall. Den har en cirkulär bottenram mot marken med en sarghöjd på mellan 100-200 millimeter för att vara upptäckbar för personer med synnedsättning eller med ledkäpp. Gatuprataren får vara upp till 1 350 millimeter hög och bottenramen får vara upp till 650 millimeter i diameter.
  4. För att få tillstånd för gatupratare måste trottoaren/gångbanan vara tillräckligt bred. Kravet är att minst 1,5 meter av trottoarens bredd ska erbjuda fri väg för fotgängare.
  5. Har du tillstånd för markupplåtelse med krav på staket, till exempel uteservering,
    ges inget tillstånd för fristående skyltar utanför staketet. Skyltning innanför godkänt staket följer inte dessa regler.

Förhandsbesked innan du söker polistillstånd

Om du vill använda stadens mark för att ställa ut en fristående skylt/gatupratare behöver du ansöka om tillstånd från polisen, som utfärdar tillståndet i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Men innan du ansöker om tillstånd kan du avgiftsfritt få ett förhandsbesked av stadsbyggnadsförvaltningen. Då ser vi bland annat över placeringen så att det fungerar att ha en gatupratare på platsen du önskar. Tyvärr är alla gator/trottoarer inte tillräckligt breda för både gatupratare och fotgängare. Kontakta oss gärna på markupplatelse@helsingborg.se för mer information.

Läs mer om hur du söker polistillstånd för att få använda stadens mark.

Avgifter

Polisen tar ut en avgift för att behandla din ansökan. Se information på polisens webbplats: Ansökningsavgift för olika tillstånd

Staden tar ut en avgift för markupplåtelse enligt taxa som kommunfullmäktige fastställer, se Taxor för markupplåtelse på allmän platsmark (pdf, 440 kB)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00