Affischering

I Helsingborg finns tio affischpelare och en affischvägg som är till för att marknadsföra arrangemang i staden. Där är du välkommen att sätta upp affischer om du följer de regler som gäller.

Regler för affischering:

  • Du får sätta upp max två affischer per arrangemang.
  • Är affischen större än 50 x 70 centimeter får du sätta upp en affisch per arrangemang.
  • Som arrangör får du ha högst tio affischer uppsatta, vilket motsvarar fem arrangemang
  • Du får inte klistra eller tejpa upp affischer.
  • Du får inte täcka över affischer för arrangemang som ännu inte ägt rum.

Affischpelarna rensas en gång per år i oktober-november och affischväggen rengörs var 14:e dag.

Karta affischpelare i Helsingborg (pdf, 6,5 MB)

Så arbetar vi för att minska olaga affischering och klotter

Helsingborg ska vara en säker och välskött stad. Det är viktigt för att vi ska trivas och känna oss trygga. Olaga affischering och klotter är en del hur vi upplever vår gemensamma miljö och Helsingborgs stad arbetar därför aktivt, både i den dagliga verksamheten och förebyggande, med att minska detta.

På helsingborg.se finns mer information om hur vi arbetar för att minska olaga affischering och klotter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?