Affischering

I Helsingborg finns tio affischpelare och en affischvägg som är till för att marknadsföra arrangemang i staden. Där är du välkommen att sätta upp affischer om du följer de regler som gäller.

Regler för affischering:

  • Du får sätta upp max två affischer per arrangemang.
  • Är affischen större än 50 x 70 centimeter får du sätta upp en affisch per arrangemang.
  • Som arrangör får du ha högst tio affischer uppsatta, vilket motsvarar fem arrangemang
  • Du får inte klistra eller tejpa upp affischer.
  • Du får inte täcka över affischer för arrangemang som ännu inte ägt rum.

Affischpelarna rensas en gång per år i oktober-november och affischväggen rengörs var 14:e dag.

Karta affischpelare i Helsingborg (pdf, 6,5 MB)