Varuexponering

Varuexponering innebär att du som har en butik eller restaurang exponerar varor i marknadsföringssyfte eller för utsmyckning. Det kan vara varor ur det egna sortimentet eller varor som gör miljön vid entrén trevlig, till exempel i form av blomsterarrangemang eller en bänk. 

Här får du information om vilka regler som gäller och hur du ansöker om tillstånd.