Därför finns det regler för varuexponering

Gatan, trottoaren, gågatan och stadens torg är till för alla. Därför måste varuställ och annan utsmyckning placeras och utformas så att de inte utgör något hinder eller kan orsaka skada.

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att stadsmiljön utformas så att den är trevlig att vistas i och samtidigt tillgänglig för alla. Därför ska varuexponeringen ges en prydlig och enkel utformning och valet av form, färg och material ska passa in i stadsmiljön. Varuställ och annan utsmyckning kan bidra till stadens attraktiva atmosfär och miljö om den utformas och placeras på rätt sätt.