Så söker du polistillstånd för varuexponering

Om du vill använda stadens mark för att ställa upp en varuexponering behöver du ansöka om tillstånd från polisen. Polisen utfärdar tillståndet i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Det är viktigt att du är så noggrann som möjligt när du fyller i din ansökan. Med detaljerad information går det fortare att behandla din ansökan och eventuella missförstånd kan undvikas. Glöm inte att bifoga ritningar som beskriver varuexponeringens mått, på vilken eller vilka adressen den ska stå på samt vad det är för någon typ av varuexponering.

Du kan kostnadsfritt beställa kartor hos Helsingborg kontaktcenter, direkt här på webben eller via e-post: kartomat@helsingborg.se.

Läs mer om hur du söker polistillstånd för att få använda stadens mark.