Utformningen av din varuexponering

Det finns regler för hur din varuexponering får utformas, bland annat för det ska vara enkelt att ta sig fram för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Utformning av varuexponering. (Illustration: Karolina Jönsson Hedergård)

  1. Varuexponeringens bredd får max vara 0,75 meter ut från fasad.
  2. Varuställens kortsidor ska vara klart avgränsade. Med hänsyn till personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, bör avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen. Mot marken ska det finnas en tvärslå på 0,1–0,2 meters höjd.
  3. Om ditt varuställ har hjul ska du kunna låsa hjulen.