Placering och storlek för din varuexponering

Din varuexponering får inte sticka ut mer än 0,75 meter ut från fasaden. Det fria utrymmet utanför den beror på hur många människor som normalt för sig utanför din verksamhet.

  1. På en gångbana där det inte rör sig alltför många människor ska det fria utrymmet, inklusive kantsten, vara minst 1,5 meter.
  2. Varuexponeringens bredd får max vara 0,75 meter ut från fasad.

På en gångbana där det rör sig lite fler människor ska det fria utrymmet, inklusive kantsten, vara minst 2 meter.

  1. På en gångbana där det rör sig lite fler människor ska det fria utrymmet, inklusive kantsten, vara minst 2 meter.
  2. Varuexponeringens bredd får max vara 0,75 meter ut från fasad.

På livligt trafikerade gågator ska det fria utrymmet, inklusive kantsten vara 3–4 meter.

  1. På livligt trafikerade gågator ska det fria utrymmet, inklusive kantsten vara 3–4 meter.
  2. Varuexponeringens bredd får max vara 0,75 meter ut från fasad.