Tillfälliga livsmedelsverksamheter

På den här sidan hittar du information om hur och när du behöver registrera en tillfällig livsmedelsverksamhet.

Om du redan har en livsmedelsverksamhet registrerad hos oss eller i en annan kommun – till exempel en restaurang eller butik – och vill utöka verksamheten tillfälligt på en festival eller annat arrangemang ska du kontakta din handläggare i aktuell kommun och informera om detta.

Om du inte har en livsmedelsverksamhet registrerad hos oss eller hos en annan kommun utgår vi ifrån tabellen längst ner på sidan vid vår bedömning om din verksamhet ska registreras eller inte.

Tabellen ger exempel på vilka riskklassningar olika matverksamheter har och hur ofta du ska bedriva din verksamhet för att den ska anmälas.

Ska din verksamhet bedrivas mer sällan än så behöver du alltså inte registrera den. Tänk på att tiden för förberedelse ska räknas in, inte bara tiden för själva evenemanget. Vi bedömer att om man ska laga och servera mer än 500 portioner mat vid ett och samma tillfälle, så ska anmälan göras innan verksamheten startar oavsett vad som framgår i tabellen nedan. Det gäller alla verksamheter.

I de fall verksamheten ska pågå så ofta eller så länge att den ska registreras går man tillväga på samma sätt som för vanliga livsmedelsverksamheter. Du registrerar din livsmedelsverksamhet via stadens e-tjänster och legitimerar dig med e-legitimation.

Tänk på att även om din verksamhet inte behöver registreras så ansvarar du för de livsmedel som du släpper ut på marknaden, d v s säljer eller skänker, och att de är säkra. Detta enligt artikel 14 i EU-förordning nr 178/2002.

Du kan läsa hela tabellen som en text om du klickar på ”läs tabellen som text” här nedan.

Läs tabellen som text

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?