Livsmedelskontroll

I Helsingborg ska invånare och besökare tryggt kunna dricka vatten ur kranarna och äta mat på restauranger utan att riskera att bli sjuka. Det är du som driver en livsmedelsverksamhet som ansvarar för att dina livsmedel är säkra att äta, att de är rätt märkta och håller den kvalitet som utlovas. Livsmedel är inte bara mat. Drycker, kosttillskott, prestationshöjande preparat och liknande produkter räknas också som livsmedel.

För att ha kontroll över detta finns miljönämnden, den myndighet i kommunen som utför tillsyn och kontrollerar att din livsmedelsverksamhet följer de lagar och krav som finns. Miljönämnden består av folkvalda politiker. Miljönämnden har gett miljöförvaltningen i uppdrag att kontrollera att livsmedelsföretagare i Helsingborg följer de lagar och regler som finns.

Säkert och rätt – en film om livsmedelskontroll

Miljöförvaltningens inspektörer gör besök i din verksamhet för att kontrollera redlighet och livsmedelssäkerhet. Med redlighet menar vi att konsumenten ska få det som den betalar för och inte bli lurad. För dig som företagare innebär det att märkning och presentation av livsmedlen ska följa reglerna och att informationen till kunderna ska vara korrekt. Med livsmedelssäkerhet menar vi bland annat att livsmedlen ska hanteras, tillagas och förvaras på ett säkert sätt i verksamheten, så att dina gäster inte blir sjuka av den maten du serverar. Därför är det viktigt att ha tydliga rutiner och sköta sin egen kontroll i verksamheten.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?