Livsmedelskontroll

I Helsingborg ska invånare och besökare tryggt kunna dricka vatten ur kranarna och äta mat på restauranger utan att riskera att bli sjuka. Det är du som driver en livsmedelsverksamhet som ansvarar för att dina livsmedel är säkra att äta, att de är rätt märkta och håller den kvalitet som utlovas. Livsmedel är inte bara mat.

För att ha kontroll över detta finns miljönämnden, den myndighet i kommunen som utför tillsyn och kontrollerar att din livsmedelsverksamhet följer de lagar och krav som finns. Miljönämnden består av folkvalda politiker. Miljönämnden har gett miljöförvaltningen i uppdrag att kontrollera att livsmedelsföretagare i Helsingborg följer de lagar och regler som finns.

Säkra livsmedel och korrekt information

Miljöförvaltningens inspektörer gör besök i din verksamhet för att kontrollera redlighet och livsmedelssäkerhet.

Med redlighet menar vi att konsumenten ska få det som den betalar för och inte bli lurad. För dig som företagare innebär det att märkning och presentation av livsmedlen ska följa reglerna och att informationen till kunderna ska vara korrekt. Drycker, kosttillskott, prestationshöjande preparat och liknande produkter räknas också som livsmedel.

Med livsmedelssäkerhet menar vi bland annat att livsmedlen ska hanteras, tillagas och förvaras på ett säkert sätt i verksamheten, så att dina gäster inte blir sjuka av den maten du serverar. Därför är det viktigt att ha tydliga rutiner och sköta sin egen kontroll i verksamheten.

Så fungerar livsmedelskontrollen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00