Var förberedd på kontrollen

När du betalar för tiden (antalet timmar) varje kontrollärende tar, kan du påverka avgiften du betalar efteråt genom att sköta din verksamhet och vara förberedd på kontrollen.

Hur lång tid ditt ärende tar beror i grunden på vilken typ av verksamhet du driver, hur stor den är och vilka risker som finns i hanteringen av livsmedel. Det styr verksamhetens riskklassning. En del av den riskklassningen är miljöförvaltningens erfarenhet av hur skötsam verksamheten är, den så kallade erfarenhetsklassningen.

En skötsam verksamhet, där få eller inga avvikelser noteras vid de regelbundna kontrollerna, placeras i erfarenhetsklass A. Det ger halverad tid för planerad kontroll. Du kan alltså påverka din kontrolltid genom att ha kunskap och styrning på din verksamhet, med bra rutiner och egna kontroller, som gör att livsmedelslagstiftningen följs. Du kan även påverka tiden som läggs ner i ärendet genom att vara förberedd på att redovisa och berätta hur din verksamhet sköts enligt livsmedelslagstiftningen.

Här är några bra grundfrågor att ställa sig inför kontrollerna:

 • Har all personal kunskap anpassad till arbetsuppgifterna och ansvaret för säkra livsmedel?
 • Hur får kunden information om de livsmedel vi säljer eller serverar?
 • Är informationen korrekt och inte vilseledande gentemot konsumenten?
 • Är lokalen anpassad för verksamheten? Hur sköts underhåll och utrustning?
 • Hålls lokalen och utrustningen ren? Vilka hygienrutiner har vi före, under och efter tillagnings- eller beredningsprocessen?
 • Förvaras livsmedel på ett säkert sätt? Hur ser vi till att livsmedel skyddas vid förvaringen och att den sker i rätt temperaturer?
 • Hur kontrollerar vi att livsmedel vi köper in kommer från registrerade livsmedelsföretag?
 • Hur kan vi redovisa vem vi har köpt livsmedel från?
 • Kan kunden tydligt och lätt få information om vilka allergener maten innehåller?
 • Hur säkerställer vi att informationen om allergener är korrekt och fullständig?
 • Vilka rutiner för varmhållning och nedkylning har vi? Följer vi temperaturgränserna?

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00