Avfall och produkter från djur

Om du hanterar avfall eller produkter som kommer från djur i din verksamhet, så kommer du att få besök av miljöförvaltningen. Vi kontrollerar hur du hanterar animaliska biprodukter (ABP) för att inte avfall ska komma in i livsmedelskedjan igen. Här berättar vi mer om vad du behöver tänka på.

En animalisk biprodukt (ABP) kan vara hela djurkroppar, delar från en djurkropp eller en produkt som kommer från ett djur. Det kan till exempel vara ull, fjädrar, äggskal och naturgödsel. Det kan också vara livsmedel som passerat bäst-före-datum, återkallade produkter, reser från chark- eller fiskdisken eller matavfall. Kommersiellt fångad fisk och rens från sådan fisk räknas också som animaliska biprodukter. Animaliska biprodukter delas in i tre olika kategorier. Läs mer om kategorierna här (Jordbruksverket).

Därför kontrollerar vi

Genom att kontrollera hur animaliska biprodukter hanteras av livsmedelsföretagare kan vi minska riskerna för att människor eller djurs hälsa skadas. Om animaliska biprodukter används som livsmedel eller som foder till djur, kan både djur och människor bli sjuka.

Produkter som har sorterats ut

En stor del av de animaliska biprodukter som finns i butiker eller andra verksamheter är produkter som passerat bäst före-datum eller sista förbrukningsdag. Det är produkter som tidigare sorterats ut för att de har något fel, men de är inte farliga för människor eller djurs hälsa. Dessa animaliska biprodukter klassas som kategori 3 och kallas ofta ”före detta livsmedel”. Rester från styckning av kött räknas som kategori 3, men klassas inte som ”före detta livsmedel”. Detsamma gäller rester från rensning av fisk. Både kött- och fiskrens kan hanteras tillsammans med annat material som klassas som kategori 3.

Rutiner för att hantera animaliska biprodukter

Hur mycket animaliska biprodukter din butik hanterar per vecka, bestämmer vilka regler som gäller för din hantering. Om din butik hanterar mer än 20 kilo animaliska biprodukter per vecka gäller det här:

  • Det ska finnas rutiner som säkerställer att denna sorts avfall inte förväxlas med övrigt avfall.
  • Du och din personal ska ha kunskap om vilket avfall som räknas som ABP.
  • Avfallskärlen för ABP ska vara märkta med kategori 1, 2 eller 3.
  • Det ska finnas handelsdokument och register som visar var avfallet eller produkter kommer ifrån och vem som har sålt eller producerat det. Spårbarheten är mycket viktig. Mer information om handelsdokument (Jordbruksverket).
  • Det ska finnas ett register över vilka animaliska biprodukter som skickats iväg, till exempel genom att kopior på handelsdokumenten sparas eller uppgifter från transportörens digitala system. Registret ska sparas i två år över animaliska biprodukter. Här kan du se vilka anläggningar (Jordbruksverket) som är godkända för att ta emot och föra bort animaliska biprodukter.

Om din butik hanterar mindre än 20 kilo animaliska biprodukter per vecka kan du skicka det till avfallsförbränning ihop med annat avfall. Produkterna behöver då inte följa kraven om märkning och spårbarhet som annars gäller för animaliska biprodukter. Här kan du se vilka anläggningar (Jordbruksverket) som är godkända för att ta emot och föra bort animaliska biprodukter.

Har du matavfall som uppstår i personalutrymmen eller restaurangverksamhet knuten till verksamheten?

Om det klassas som kategori 3 (Jordsbruksverket) kan det hanteras och föras bort tillsammans med annat avfall inom ramen för miljölagstiftningen. Dock gäller andra regler för matavfall av kategori 1.

Tömning och hämtning av er verksamhets avfall måste följa Helsingborgs stads renhållningsförordning. Mer information om hämtningsintervall och sortering av avfall (NSR).

Det här gäller för restauranger

Om du driver storhushåll, till exempel i restauranger, caféer eller skolkök ska du sortera ditt matavfall. Det gäller alla sorters matavfall och även använd matolja från restauranger och andra storkök. Du får inte lämna något animaliskt avfall till djurfoder. Det räcker att avfall från köket innehåller eller kommer i kontakt med små mängder animaliska livsmedel för att det ska vara otillåtet.

Restauranger som hanterar mindre än 20 kilo animaliska biprodukter per vecka kan skicka avfallet till förbränning ihop med annat avfall. Produkterna behöver då inte följa kraven om märkning och spårbarhet som annars gäller för animaliska biprodukter. Matavfall som uppstår i personalutrymmen eller i eventuell restaurangverksamhet knuten till verksamheten kan samlas in och föras bort med annat avfall enligt miljölagstiftningen.

Tömning och hämtning av er verksamhets avfall måste följa Helsingborgs stads renhållningsförordning. Mer information om hämtningsintervall och sortering av avfall (NSR).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00