Krav på en livsmedelsanläggning

När verksamheten har blivit registrerad och har varit igång ett tag kommer vi från miljöförvaltningen och kontrollerar så att din verksamhet har förutsättningar för en säker livsmedelshantering. Vi ser också till att ni uppfyller lagstiftningens krav.

Det grundläggande kravet är att livsmedelsverksamheten ska vara utformad och inredd så att du kan hålla en bra livsmedelshygien. Det är också viktigt att ha en fungerande egenkontroll. För att uppfylla dessa krav kan det vara bra att ta hjälp av konsult och Livsmedelsverkets branschriktlinjer vid planering av din verksamhet.

Allmänt om lokalen

Lokalen och samtliga utrymmen ska vara tillräckligt stora för det som de ska användas till. Inredningen och utrustningen ska också ha tillräcklig kapacitet för det som ska utföras.

Fräsch och funktionell inredning

Lokalens utformning och inredning ska förhindra att livsmedel förorenas av exempelvis smuts, bakterier eller giftiga material. Ytor ska vara släta, täta och lätta att rengöra. Inredningen bör även vara tålig mot fukt och nötning. Exempel på lättskötta material är rostfritt, kakel och klinkers.

Bänkar och hyllor ska vara placerade så att man lätt kommer åt att göra rent under och bakom inredningen. Tänk på att inte förvara något direkt på golvet eftersom det försvårar rengöringen.

Belysningen i lokalen ska vara bra och lampor bör vara försedda med kåpa eller splitterskydd för att förhindra att glas sprids i lokalen om ett lysrör skulle gå sönder.

Inga skadedjur

Inga skadedjur som till exempel möss, råttor, fåglar eller insekter ska kunna ta sig in i lokalen. Därför är det viktigt att det inte finns några hål eller springor där djuren kan ta sig in. Se till att dörrar sluter tätt, att rördragningar är tätade samt att tilluft- och frånluftskanalerna är försedda med galler eller nät.

Om fönster eller dörrar hålls öppna bör de ha insektsnät. Lusfällor och liknande kan också installeras i verksamheten för att fånga in eventuella insekter som kan komma in i verksamheten.

Bra flöde

Det är viktigt att flödet mellan ren och smutsig hantering är bra i lokalen så att livsmedel inte förorenas av exempelvis smutsig disk eller när man hanterar avfall.

Tänk på att flödet ska vara bra genom hela lokalen och i varje enskilt utrymme. Exempelvis bör du inte flytta smutsig disk genom beredningsutrymme och oförpackade livsmedel bör inte flyttas genom diskutrymmet.

Omklädningsutrymmet bör vara placerat så att du kan byta till arbetskläder innan du kommer in i köket.

Bra ventilation

Det är viktigt att det finns en god ventilation som är anpassad till den verksamhet som bedrivs i lokalen. Luftflödet från förorenat område till rent område ska undvikas. Varma enheter som exempelvis spis, ugn och kokgryta bör förses med imkåpa. Detta för att det inte ska uppstå problem med fukt, mögelangrepp eller problem med matos. Det bör även finnas frånluftsventilation vid diskmaskiner.

Läs och ladda ned infobladet Krav på en livsmedelsanläggning (pdf, 194 kB).

Mobila livsmedelsverksamheter

Åker du runt till olika platser och säljer eller serverar livsmedel? Då har du en mobil livsmedelsanläggning. Du ska då göra anmälan i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas. Det är alltid du som bedriver verksamheten som ska vara registrerad som livsmedelsföretagare. Du som hyr eller lånar en foodtruck måste alltså själv registrera din verksamhet.

Regler för speciella livsmedelsverksamheter.

Guide: Så startar du en mobil livsmedelsverksamhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00