Guide för att starta mobil livsmedelsverksamhet

I den här guiden hittar du information om allt du behöver veta, däribland vilka myndigheter du behöver kontakta och vilka olika tillstånd du kan behöva för att driva en mobil livsmedelsverksamhet.

Planerar du att driva en av mobil verksamhet som inte innefattar livsmedel kan du ändå behöva tillstånd, till exempel om du ska bruka gasol eller någon annan brandfarlig eller explosiv vara. Ta i så fall kontakt med näringslivsservice, så hjälper de dig.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?