Lantbruk och odling

Du som driver ett lantbruk eller odlar grödor på friland eller i växthus har ansvar för att din produktion inte förorenar eller påverkar miljön. Det handlar till exempel om hur du hanterar gödsel, kemikalier, växtskyddsmedel och avfall. Om du ska bygga en ny anläggning eller använda en ny byggnad kan du också behöva söka bygglov.

Inom lantbruk och frilandsodling används olika kemikalier och växtskyddsmedel som behöver hanteras och användas på ett säkert sätt för att inte påverka miljön eller riskera människors hälsa. Du måste därför dokumentera användningen och på vissa områden behöver du tillstånd för att spridningen. Du måste också ha en viss dokumentation av din stallgödsel och andra organiska gödselslag. I några fall behöver du tillstånd för att få sprida dessa. Om ditt företag ska bygga ett växthus eller en anläggning för en ny produktionsgren, så kan du också behöva ansöka om bygglov.

Se lantbrukskonferensen från 28 februari 2020

En eftermiddag som handlade om ett annat sätt att odla som ger både klimatnytta, biologisk mångfalt, vattenskydd och bördigare jord. Nu kan du se konferensen.

Eftersom det var en lång konferens så har vi delat upp den i två delar. Hålltider för respektive föreläsare finns via filmens information där den ligger publicerad.

Första delen av konferensen

Här föreläser Peter Sylwan, Thomas Kätterer och Josef Appell.

Andra delen av konferensen

Här föreläser Martin Krokstorp, Jessica Johansson och konferensens sista pass med diskussion med frågor från publiken.

Om föredragshållarna och deras presentationer

Utökad presentation av föredragshållarna.

Ladda ned presentationerna i pdf-format.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?