Lantbruk och odling

Du som driver ett lantbruk eller odling har ansvar för att din produktion inte förorenar eller påverkar miljön. Det kan till exempel handla om gödsel, kemikalier, växtskyddsmedel och avfall. Om du ska bygga en ny anläggning eller använda en ny byggnad kan du också behöva söka bygglov.

Inom lantbruk och odling används olika kemikalier och växtskyddsmedel som behöver hanteras och användas på ett säkert sätt för att inte påverka miljön eller riskera människors hälsa. Du måste därför ha tillstånd för spridningen och se till den dokumenteras. Du måste också ha tillstånd om du ska sprida gödsel eller andra organiska gödselmedel.

Om ditt lantbruksföretag ska bygga en ny anläggning eller starta upp produktion i ny byggnad, så kan du behöva ansöka om bygglov.