Tillverkning och industri

Tillverkning varor och produkter inom industrin påverkar vår miljö och människors hälsa. Därför behöver ditt företag tillstånd innan du startar en verksamhet inom den branschen. Du kan också behöva bygglov för den lokal där du har din verksamhet.

Företag som ska tillverka exempelvis metall, plast, betong eller kemiska produkter behöver i de flesta fall anmäla eller ansöka om tillstånd för den nya verksamheten. Samma sak gäller olika livsmedelsproducenter och verkstadsindustrier. Som företagare är du skyldig att göra detta innan du startar din tillverkning. Du kan också vara skyldig att anmäla en ändring av din verksamhet.

Starta industri- eller tillverkningsföretag

Om du startar ett industri- eller tillverkningsföretag kan du behöva bygglov för att starta i en byggnad som tidigare använts till något annat. Du kan också behöva bygglov om du gör ändringar i en lokal där du redan har tillverkning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?