Transport och logistik

Du som driver ett åkeri eller ska starta ett företag inom transport och logistik i Helsingborg behöver se till att ha rätt tillstånd och dokumentation för de transporter du ska göra. För starta ett transportföretag kan du också behöva söka bygglov för den lokal verksamheten ska utgå från.

I Helsingborg finns det regler för dig som kör lastbil eller annan tung trafik och transporterar gods och avfall mellan kunder och leverantörer. Reglerna handlar bland annat om var du kan och får köra och var du får ställa upp ditt fordon. De gäller också de tillstånd och den dokumentation du måste ha för att få transportera farligt gods och avfall.

Om du vill starta ett företag inom transport och logistik, kan du också behöva söka bygglov om lokalen för din verksamhet tidigare har använts till något annat.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?