Fordon och verkstad

Du som driver eller vill starta en fordonstvätt, drivmedelsstation, bilverkstad eller bilskrot måste se till att olja, kemikalier och tungmetaller från verksamheten tas om hand med en oljeavskiljare. På sätt skyddar du både Helsingborgs dagvattensystem och havet från föroreningar.

Olja, bensin, tungmetaller, kemikalier och andra oljeprodukter som läcker ut från bilar kan skada både miljön och stadens dagvattensystem. Utsläppen är också allvarliga hot mot vårt grundvatten och mot havet utanför Helsingborg.

Därför måste du som driver en fordonstvätt, drivmedelsstation, bilverkstad eller bilskrot se till ha en oljeavskiljare som samlar upp tvätt-, spill- eller avloppsvatten, så att det kan tas om hand och renas. Du måste också se till att kemikalier förvaras säkert och att avfallet från din verksamhet tas om hand på plats.

Om du ska starta en verkstad i en ny lokal som tidigare använts till annat, eller ändra den verkstadsbyggnad du har idag, kan du också behöva söka bygglov.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00