Handel och försäljning

Du som driver företag inom handel, till exempel en kiosk, en butik eller en affär måste se till att det som säljs på marknaden inte innehåller något som är farligt för kunderna eller miljön och att det är märkt på rätt sätt. När du säljer alkohol, cigaretter, e-cigaretter eller annan tobak behöver du också tillstånd för försäljningen.

Företag som säljer varor eller produkter på marknaden är ansvariga för att kontrollera och se till att det som säljs inte innehåller miljögifter eller ämnen som är farliga för människors hälsa. Kemiska produkter och kemikalier som säljs och hanteras i verksamheten måste märkas riktigt och förvaras säkert, precis som alla andra varor. Allt handlar om att skydda kunderna och se till får rätt information om vad de faktiskt köper. Ansvaret kallas för egenkontroll.

Om ditt företag säljer alkoholdrycker, cigaretter, e-cigaretter eller tobak till vattenpipor så måste du också ha tillstånd att få göra det. Du måste även till att de burkar och glasflaskor som kunderna köper kan pantas och är märkta på rätt sätt.

När du ska starta upp ett företag inom handel och försäljning kan du också behöva söka bygglov om lokalen du ska använda tidigare har använts till något annat.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?