Företagslots

För att starta, etablera eller förändra din verksamhet, din lokal eller sortiment behöver du oftast tillstånd eller lov från kommunen.  Via Helsingborgs stads Företagslots får du som företagare rätt hjälp av rätt myndighet.


Om du behöver hjälp att ta dig fram i en fråga som berör många myndigheter – kan du få hjälp av en lotsgrupp. I lotsgruppen finns de myndighetsområden som oftast är inblandade i företagsärenden.

  • Planavdelningen (detaljplaner)
  • Räddningstjänst (explosiva och brandfarliga ämnen liksom skydd mot olyckor)
  • Bygglov (bygga om och bygga nytt, skyltar)
  • Enheten Teknik och Stadsliv (hyra av allmän platsmark ex vis torgplats och evenemang)
  • Miljökontor (både livsmedels- och miljötillsyn)
  • Tillståndsenheten på socialförvaltningen(tillstånd att servera alkohol)

Så här arbetar vi med företagslotsen

När vi arbetar med företagslotsning tittar vi på möjligheterna för dig och ditt företag att få göra det du vill. Vi kan hjälpa till att reda ut vad som behövs för att företaget ska få ett snabbt svar.

Ibland är det små justeringar som krävs, andra gånger kostar det både tid och pengar för ditt företag och kanske är det inte möjligt just på den platsen – men kanske någon annanstans?

Lotsgruppen beslutar aldrig i frågan – det sköter varje myndighet för sig. Men du kan få snabba besked och tips om vad du behöver komplettera med och en fingervisning om hur stadens myndigheter ställer sig. (Klicka på illustrationen för att förstora den)

Om du vill ha hjälp av lotsgruppen

Vi har många kontaktvägar:

Övrigt stöd på webben

Vi informerar också om vad lagen säger liksom hur du kan gå till väga, både på webben och i olika broschyrer, blanketter eller e-tjänster.

Våra Guider och FAQ är de första stegen. Saknar du något i guider eller FAQ – skriv ett mejl till naringslivsservice@helsingborg.se så hjälper du oss att bli bättre.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?