Krångelombudsmannen

Har du upplevt onödigt krångel i din kontakt med Helsingborgs stad? Då kan du kontakta stadens krångelombudsman, som har i uppdrag att minska regelkrångel som drabbar företag i kommunen.

Ingen ska behöva uppleva onödigt krångel i sina kontakter med Helsingborgs stad. Krångelombudsmannen arbetar med att initiera utveckling kring det som invånare och företag i Helsingborg upplever som krångligt. Det är du som avgör vad som är krångel. Krångelombudsmannen arbetar för att hitta och åtgärda krångel i alla stadens verksamheter.

Är det krångel?

Hör av dig till Helsingborg kontaktcenter eller använd formuläret nedan för att kontakta krångelombudsmannen. Vill du istället kontakta krångelombudsmannen som invånare kan du använda formuläret här.

You must confirm you're not a robot.

Observera att de uppgifter som du lämnar blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för att krångelombudsmannen ska kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte, och kommer att raderas när ärendet är avslutat. Läs mer om hur Helsingborgs stad hanterar dina personuppgifter på helsingborg.se/personuppgifter.