Kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning

Du som har ett mindre eller medelstort företag eller företräder till exempel en hyresgäst- eller bostadsrättsförening kan få kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning om hur du kan minska din energianvändning.

Du som är verksam i Helsingborg, Åstorp, Höganäs, Båstad eller Ängelholm kan få kostnadsfri energi- och klimatrådgivning på telefon samt via besök av våra energi- och klimatrådgivare.

Rådgivarna håller också föreläsningar för medarbetare på företag. Föreläsningarna kan till exempel handla om hur man sparar energi på jobbet eller i hemmet. Föreläsningarna kan även vara motiverande och inspirerande utbildningar inom miljö- och klimatområdet. Kontakta energirådgivarna och boka en föreläsning till din arbetsplats. Läs mer om föreläsningarna.

Helsingborgs stads kommunala energi- och klimatrådgivning finansieras till största delen av Energimyndigheten.

Informationsmaterial

På Energi- och klimatrådgivarna i Skånes webbplats hittar du material och rådgivning inom olika kategorier, till exempel uppvärmning, ventilation och elproduktion. Här finns också specifik rådgivning för företag och föreningar.

Kontakta energirådgivarna

Energirådgivarna når du via Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 eller genom att skicka din fråga här.

Vi deltar även i projekt med rådgivning på plats hos små och medelstora företag och i vissa fall även hos hyresgäst- eller bostadsrättsföreningar. Vi besöker även hyresgäst- och bostadsrättsföreningar, villaägarföreningar samt anordnar eller deltar i mässor och seminarier. Kontakta energi- och klimatrådgivarna om du vill veta mer om vad de kan hjälpa dig med.

Så går ett besök till

Vid ett företagsbesök ger vi tips och råd i hur du och ditt företag kan komma igång med ert energiarbete. Vi belyser vilka fördelar som finns med energieffektivisering, vilka stöd företag kan söka med mera.

Checklistan

Checklistan fungerar som en idébank och är ett levande dokument. Denna får du före besöket. I den ingår dessa områden som rådgivningen tittar på.

  • Statistik
  • Strategiskt arbete
  • Belysning
  • Uppvärmning
  • Kylning/AC
  • Ventilation
  • Tryckluft
  • Maskiner
  • Elanvändning

Besöket

Vid besöket går vi gemensamt igenom checklistan och gör en rundvandring på företaget.

Åtgärdsförslagen

Med checklistans och rundvandringens hjälp ger vi förslag på åtgärder.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?