Fastigheter och boenden

Som fastighetsägare är du ansvarig för att boendemiljön i din fastighet är god och att ingen blir sjuk av att bo eller vistas i dina lokaler. Ansvaret gäller oavsett om fastigheten är privat- eller kommunägd, eller om fastigheten tillhör en bostadsrättsförening. Om du ska göra en större ändring i fastigheten är det viktigt att du söker bygglov.

Att ha en fungerande egenkontroll är det enklaste sättet att se till att skapa en god boendemiljö, där hyresgästerna eller medlemmarna i bostadsrättsföreningen trivs. Det betyder att du har koll på vilka risker som finns i fastigheten, vilka lagkrav som gäller och hur du kontrollerar att de följs.

Genom att regelbundet gå igenom fastigheten och dokumentera risker som till exempel fukt, buller, avfall och varmvattentemperatur, kan du visa att din fastighet klarar de krav som finns. Att följa lagen är viktigt både för alla som bor eller vistas i fastigheten och för att försäkringar ska ge full ersättning vid en allvarlig brist eller en olycka.

Det finns också regler för vem som får hämta avfall från fastigheten och hur avfallet ska sorteras och återvinnas.

Om du ska göra större åtgärder in din fastighet, till exempel att inreda bostäder på en vind eller  sätta in balkonger, så är det viktigt att söka bygglov för det.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00