Fastigheter och boende

En stor del av vår tid tillbringar vi inomhus i våra bostäder. Bostaden är en viktig plats för återhämtning och vila. Därför är det viktigt att miljön i bostaden är bra, exempelvis att ventilationen är tillräcklig, temperaturen lagom och att det inte finns fukt och mögelskador.

Enligt miljöbalken (Sveriges miljölagstiftning) är det du som hyresvärd som ansvarar för att åtgärda eventuella brister och säkra en god boendemiljö. Detta gäller även i fastighetens gemensamma utrymmen, både inomhus och utomhus. Syftet är att värna om människors hälsa och miljön.

Egenkontroll är viktigt

Det är viktigt att du som hyresvärd underhåller och sköter din fastighet så att de boende inte får besvär eller blir sjuka av brister i byggnaden. Genom en egenkontroll som omfattar regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan du som fastighetsägare minska risken för att problem uppstår men även minimera kostnaden för åtgärder genom att eventuella problem, exempelvis en vattenskada, upptäcks i god tid.

Läs mer om egenkontroll

Ladda ner miljöförvaltningens informationsblad om egenkontroll för fastighetsägare (pdf)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?