Avfallshantering

Om du vill starta en verksamhet som hanterar eller behandlar avfall, till exempel en bilskrot eller någon annan skrotverksamhet, så ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Du som driver en anläggning som hanterar avfall ska också se till ytan där avfallet förvaras är tät och att den kan samla upp eventuella föroreningar, så att de inte påverkar miljön. På de här sidorna du mer information om vad som gäller för din verksamhet.

Stor hög med massa rostigt metallskrot och bilar.

Foto: Charlie Tillja/Flickr

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?