Sälja tobak

Från och med den 1 juli 2019 måste du ha tillstånd för att få sälja tobak. Detta gäller både för dig som vill sälja tobak till konsumenter (detaljhandel) och för dig som vill sälja tobak till andra företag (partihandel). Anmälningsplikten för e-cigaretter, påfyllningsbehållare och folköl kvarstår.

För dig som vill sälja tobak

Du måste ansöka om tillstånd både för tillfällig tobaksförsäljning och försäljning som ska gälla tillsvidare. Med tobak menas alla produkter som innehåller tobak. Ansökan görs via kommunens e-tjänst alternativt via pappersblankett som sedan lämnas in till kommunen. Du ska även ansöka om tillstånd för att sälja tobak över internet till kommunen där företaget har sitt säte.

Vi vill att du i första hand använder e-tjänsten när du gör din ansökan. Förutom att den är lätt för dig att använda, underlättar den handläggningen och du kan få ett beslut om tillstånd snabbare. Klicka här för fullständiga anvisningar till ansökan.

Här hittar du e-tjänsten för ansökan om tobaksförsäljningstillstånd. Här hittar du allt som behövs för att du ska kunna ansöka. Du måste lämna in alla handlingar som behövs innan handläggningen av ditt ärende påbörjas. Har du frågor om din ansökan kan du kontakta en av våra handläggare.

Om du redan anmält att du säljer tobak

Du som sedan tidigare har gjort en anmälan om din tobaksförsäljning får fortsätta att sälja tobak till och med den 1 november 2019. Därefter måste du ansöka om tillstånd. Den som inte ansökt om tillstånd senast den 1 november 2019 säljer tobak illegalt.

Om du inte har sålt tobak innan den 1 juli 2019 så måste du få ett beviljat tillstånd innan tobaksförsäljning får påbörjas.

Har du redan betalat tillsynsavgiften för 2019 så tillkommer det inte någon ytterligare avgift, nästa tillsynsavgift kommer då att tas ut 2020.

Vad krävs för att få tobakstillstånd?

Den nya tobakslagen ställer höga krav på dig som söker tillstånd för tobaksförsäljning. Det krävs att sökanden är ekonomiskt och personligt lämplig. Det innebär att företaget och du som har betydande inflytande i verksamheten måste ha en ordnad ekonomi och inte förekommer i belastningsregistret. Kommunen tittar också på hur du skött eventuell tidigare tobaksförsäljning. Kommunen hämtar in uppgifter från en kreditupplysningstjänst samt via yttranden från bland annat Polismyndigheten och Skatteverket.

Du som söker tillstånd ska visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Alla som har ett betydande inflytande i verksamheten prövas. En person med betydande inflytande kan exempelvis vara en ekonomisk intressent, aktieägare eller en styrelseledamot.

Du måste lämna in ett egenkontrollprogram i din ansökan

I egenkontrollprogrammet ska du redogöra för verksamhetens tobaksrutiner, kommunens mall för egenkontrollprogram hittar du här. 

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?