Sälja tobak

Om du tänker sälja tobak ska du anmäla detta till tillståndsenheten.

Från och med den 1 juli 2019 gäller nya lag om tobak och liknande produkter. Här kan du läsa om den nya tobakslagen.

Anmälan och egenkontroll

Du anmäler tobaksförsäljningen till tillståndsenheten innan du börjar din försäljning. Alla nyanmälda handlare får ett informationsbesök av tillståndsenheten där vi pratar om försäljningsreglerna.

Välj den anmälningsblankett som stämmer överens med din planerade försäljning:

 Jag vill anmäla tobaksförsäljning över disk 
Jag vill anmäla tobaksförsäljning i tobaksautomat 

Tillsammans med din anmälan skickar du med en kopia av din butiks egenkontrollprogram över försäljningen av tobak. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens rutiner för försäljning av tobak. Hur din butiks egenkontrollprogram ser ut bestämmer du själv, men du får gärna använda vår mall. Kontakta tillståndsenheten om du vill få mallen på något annat språk än svenska.

Fyll i egenkontrollprogram på datorn

Fyll i egenkontrollprogram för hand

Du kan börja sälja tobak så snart du anmält din försäljning till tillståndsenheten.

Tillsynsavgift

Det kostar pengar att sälja tobak. Genom den årliga avgiften betalar du för tillståndsenhetens tillsyn och administration av din försäljning. Här kan du få information om aktuella avgifter.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till tillståndsenheten. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress.
Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du anmäla din nya försäljning och samtidigt avanmäla din gamla försäljning. Använd blanketterna för anmälan och av-anmälan.

Avsluta försäljningen

Om du vill sluta sälja tobak ska du avanmäla din försäljning. Skicka avanmälan till tillståndsenheten så snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen.

Jag vill sluta sälja tobak.

Frågor?

Du alltid är välkommen att kontakta tillståndsenheten om du har frågor.