Sälja eller servera folköl

Du som ska sälja eller servera folköl måste anmäla det till tillståndsenheten.

Anmälan

Du anmäler din försäljning eller servering till tillståndsenheten via e-tjänsten innan du börjar sälja eller servera.

Om du redan har serveringstillstånd

Om ditt serveringsställe redan har serveringstillstånd behöver du inte anmäla din servering av folköl.

Om du vill servera folköl under evenemang

Om du vill servera folköl på ett annat ställe än i din stadigvarande lokal krävs serveringstillstånd för alkohol.

Läs mer om serveringstillstånd här.

Krav på mat

Om du säljer eller serverar folköl måste du uppfylla vissa matkrav.

  • Om du säljer folköl (detaljhandel) ska du ha ett någorlunda brett sortiment av matvaror i butiken.
  • Om du serverar folköl ska du erbjuda ett någorlunda brett sortiment av maträtter under hela serveringstiden. Någon enklare varmrätt krävs.

För att få sälja eller servera mat måste du först och främst få din lokal godkänd som livsmedelslokal. Det är miljönämnden som godkänner detta.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att få din livsmedelsverksamhet prövad.

Egenkontroll

Du som säljer eller serverar folköl ska ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens eller serveringens rutiner för försäljningen eller serveringen av folköl. Hur egenkontrollprogrammet ser ut bestämmer du själv, men du får gärna läsa mer samt se mallar och exempel här. Kontakta tillståndsenheten om du vill få mallen på annat språk än svenska.

Tillsynsavgift

Det kostar pengar att sälja eller servera folköl. Du betalar en årlig avgift för tillståndsenhetens tillsyn och administration av din försäljning.

Här kan du se aktuella avgifter.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till tillståndsenheten. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress.

Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du skicka in en ny anmälan och samtidigt av-anmäla din gamla försäljning eller servering. Använd blanketterna för anmälan och av-anmälan.

Avsluta försäljningen eller serveringen

Om du vill sluta sälja eller servera folköl ska du skicka in en av-anmälan via e-tjänsten. Skicka av-anmälan till tillståndsenheten så snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen eller serveringen.

Frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta tillståndsenheten om du har frågor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?