Avgifter

Tillsynsavgiften betalas en gång per år och försäljningsställe och datumet när avgiften ska vara betald står på räkningen. Se 6 § räntelagen.

Tillsynsavgifter för år 2017

Tillsynsavgifter för år 2017

TillsynAvgift
Folköl1 300 kronor
Tobak1 700 kronor
Receptfria läkemedel1 600 kronor
Folköl och tobak2 700 kronor
Folköl och receptfria läkemedel2 600 kronor
Tobak och receptfria läkemedel3 300 kronor
Folköl, tobak och receptfria läkemedel4 100 kronor