Avgifter för tillsyn och försäljning av tobak

Avgifterna för tillsyn knyts till arbetskostnadsindex och omräknas varje år.

Tillsynsavgifter för år 2019

TillsynAvgift
Tobak detaljhandel 6 000 kronor
Tobak partihandel 7 000 kronor
E-cigaretter/påfyllningsbehållare2 050 kronor
Receptfria läkemedel1 600 kronor
Folköl1 800 kronor
Tobak och E-cigaretter7 900 kronor
Tobak och receptfria läkemedel7 500 kronor
Tobak och folköl7 700 kronor
Tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel9 400 kronor
Tobak, e-cigaretter och folköl9 600 kronor
Tobak, receptfria läkemedel och folköl9 100 kronor
Tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel och folköl10 900 kronor
E-cigaretter och receptfria läkemedel3 600 kronor
E-cigaretter och folköl3 800 kronor
E-cigaretter, receptfria läkemedel och folköl5 200 kronor
Receptfria läkemedel och folköl3 300 kronor

I tabellen ovan har kombinationer med tobak partihandel utelämnats då de bedöms vara sällan förekommande. I den mån de ändå förekommer ska avgiften för tobak i detaljhandel i kombination bytas ut mot avgiften för tobak i partihandel.

Avgifter vid försäljning av tobak

Ansöknings- och anmälningsavgifterSEK
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd detaljhandel9 000 kr
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd partihandel 10 500 kr
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd (inklusive tillsynsavgift) 9 000 kr
Ändrad bolagsform, ej nya personer i bolaget 5 600 kr
Anmälan om ändring av ägande, 51-100 % 7 000 kr
Anmälan om ändring av ägande, 0-50 % 4 500 kr
Anmälan om ändring av enbart styrelse/driftsansvarig 4 500 kr
Ansökan om förändrat tillstånd, t.ex. byte från detalj- till partihandel 2 500 kr
Anmälan om förändrat tillstånd, t.ex. utökning med internetbutik, nya hemsidor1 600 kr
Anmälan av enklare förändring i tillstånd, t.ex. namnändring0 kr