Avgifter

Avgifterna för tillsyn knyts till arbetskostnadsindex och omräknas varje år.

Tillsynsavgifter för år 2019

TillsynAvgift
Folköl1 300 kronor
Tobak1 900 kronor
Receptfria läkemedel1 600 kronor
Folköl och tobak2 900 kronor
Folköl och receptfria läkemedel2 800 kronor
Tobak och receptfria läkemedel3 500 kronor
E-cigaretter och receptfria läkemedel3 400 kronor
Folköl, tobak och receptfria läkemedel4 300 kronor
E-cigaretter/påfyllningsbehållare2 050 kronor