Avgifter för tillsyn och försäljning

Avgifterna för tillsyn knyts till arbetskostnadsindex och omräknas varje år.

Tillsynsavgifter för år 2019

TillsynAvgift
Tobak detaljhandel 6 000 kronor
Tobak partihandel 7 000 kronor
E-cigaretter/påfyllningsbehållare2 050 kronor
Receptfria läkemedel1 600 kronor
Folköl1 800 kronor
Tobak och E-cigaretter7 900 kronor
Tobak och receptfria läkemedel7 500 kronor
Tobak och folköl7 700 kronor
Tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel9 400 kronor
Tobak, e-cigaretter och folköl9 600 kronor
Tobak, receptfria läkemedel och folköl9 100 kronor
Tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel och folköl10 900 kronor
E-cigaretter och receptfria läkemedel3 600 kronor
E-cigaretter och folköl3 800 kronor
E-cigaretter, receptfria läkemedel och folköl5 200 kronor
Receptfria läkemedel och folköl3 300 kronor

I tabellen ovan har kombinationer med tobak partihandel utelämnats då de bedöms vara sällan förekommande. I den mån de ändå förekommer ska avgiften för tobak i detaljhandel i kombination bytas ut mot avgiften för tobak i partihandel.