Avgifter

Avgifterna för tillsyn knyts till arbetskostnadsindex och omräknas varje år.

Tillsynsavgifter för år 2018

TillsynAvgift
Folköl1 300 kronor
Tobak1 800 kronor
Receptfria läkemedel1 600 kronor
Folköl och tobak2 800 kronor
Folköl och receptfria läkemedel2 700 kronor
Tobak och receptfria läkemedel3 400 kronor
E-cigaretter och receptfria läkemedel3 300 kronor
Folköl, tobak och receptfria läkemedel4 200 kronor
E-cigaretter/påfyllningsbehållare2 000 kronor