Sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Detsamma gäller om du tänker sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska som innehåller nikotin.

Du anmäler försäljningen av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till tillståndsenheten innan du börjar din försäljning.

Tillsammans med din anmälan skickar du med en kopia av din butiks egenkontrollprogram över försäljningen av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens rutiner för försäljning av produkterna. Hur din butiks egenkontrollprogram ser ut bestämmer du själv.

Fyll i egenkontrollprogram på datorn

Fyll i egenkontrollprogram för hand

Du kan börja sälja elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare så snart du anmält din försäljning till tillståndsenheten. Alla nyanmälda handlare får ett informationsbesök där vi pratar om försäljningsreglerna.

Tillsynsavgift

Det kostar pengar att sälja elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Genom avgiften betalar du för tillståndsenhetens tillsyn och administration av din försäljning. Tillsynsavgiften ska betalas en gång varje år, vanligtvis under våren. Fakturan skickas till alla ägare av försäljningsställen som finns i tillståndsenhetens register.

Ändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till tillståndsenheten. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du byter adress, telefonnummer eller e-postadress.

Om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du anmäla din nya försäljning och samtidigt avanmäla din gamla försäljning. Använd blanketterna för anmälan och av-anmälan.

Avsluta försäljningen

Om du vill sluta sälja elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska du avanmäla din försäljning. Skicka avanmälan till tillståndsenheten så snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen.

Frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta tillståndsenheten om du har frågor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?