Sälja receptfria läkemedel

Du som ska sälja receptfria läkemedel ska anmäla din försäljning till Läkemedelsverket.

Du kan läsa mer och anmäla försäljning av receptfria läkemedel och nikotinläkemedel, på Läkemedelsverkets webbplats.

Försäljningsregler

Du som säljer receptfria läkemedel måste hålla koll på flera olika försäljningsregler.

Information om dessa regler finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Tillsynsavgift

Du ska betala en årlig avgift till tillståndsenheten för tillsyn och administration av din försäljning.

Här kan du se våra aktuella avgifter.

Du ska också betala en årlig avgift till Läkemedelsverket.

Här kan du läsa mer om Läkemedelsverkets avgifter.

Frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta tillståndsenheten om du har frågor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?