Skyldigheter som livsmedelsföretagare

Enligt EU:s lagstiftning om livsmedelssäkerhet har du som livsmedelsföretagare följande skyldigheter.

Säkerhet

Du ska inte släppa ut osäkra livsmedel på marknaden.

Ansvar

Du ansvarar för att de livsmedel som du tillverkar, transporterar, lagrar och/eller säljer samt ger bort är säkra.

Spårbarhet

Du ska snabbt kunna identifiera en leverantör eller varumottagare.

Öppenhet

Du ska omedelbart informera berörda myndigheter om du har anledning att misstänka att ett livsmedel eller foder inte är säkert.

Nödsituationer

Du ska omedelbart dra tillbaka livsmedel från marknaden om du har anledning att misstänka att produkterna inte är säkra.

Förebyggande

Du ska kartlägga och regelbundet se över kritiska punkter i dina processer och göra kontroller vid dessa punkter.

Samarbete

Du ska samarbeta med berörda myndigheter när det gäller åtgärder för att minska risker.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00