Skyldigheter som livsmedelsföretagare

Enligt EU:s lagstiftning om livsmedelssäkerhet har du som livsmedelsföretagare följande skyldigheter.

 • Säkerhet
  Du ska inte släppa ut osäkra livsmedel på marknaden.
 • Ansvar
  Du ansvarar för att de livsmedel som du tillverkar, transporterar, lagrar och/eller säljer samt ger bort är säkra.
 • Spårbarhet
  Du ska snabbt kunna identifiera en leverantör eller varumottagare.
 • Öppenhet
  Du ska omedelbart informera berörda myndigheter om du har anledning att misstänka att ett livsmedel eller foder inte är säkert.
 • Nödsituationer
  Du ska omedelbart dra tillbaka livsmedel från marknaden om du har anledning att misstänka att produkterna inte är säkra.
 • Förebyggande
  Du ska kartlägga och regelbundet se över kritiska punkter i dina processer och göra kontroller vid dessa punkter.
 • Samarbete
  Du ska samarbeta med berörda myndigheter när det gäller åtgärder för att minska risker.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?