Livsmedelslagstiftningen

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.

Lagstiftningen är i stort sett likadan inom hela EU och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel. Delar av lagstiftningen är i vissa fall även tillämpbar för privatpersoner som handskas med livsmedel.

Livsmedelslagstiftningen bygger i huvudsak på ett antal EG-förordningar. Som komplement till dessa finns i Sverige även ett antal nationella lagar, förordningar och föreskrifter. Den nationella lagstiftningen baserar sig i huvudsak på EU:s lagstiftning.

Här nedan kan du läsa om några av de viktigaste, grundläggande lagstiftningarna.

Mer information om livsmedelslagstiftning och detaljregler för vissa verksamheter eller livsmedel hittar du på Livsmedelsverkets hemsida, där du även kan ladda ner aktuell lagstiftning.

Klicka på ”Lagar om livsmedel” och ”Lagstiftningen – en introduktion” för att läsa vidare.

Lagar om livsmedel

Lagstiftningen – en introduktion

Branschriktlinjer och branschorganisationer

Branschorganisationerna är till för dig som företagare. Många branschorganisationer har tagit fram branschriktlinjer, som ett sätt att hjälpa företag att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

I branschriktlinjen beskrivs hur din typ av företag kan arbeta för att följa livsmedelslagstiftningen. Alla publicerade branschriktlinjer är granskade och godkända av Livsmedelsverket. Det är frivilligt att följa en branschriktlinje, men de kan vara ett bra stöd i ditt arbete med egen kontroll och hygien.

Klicka här för att läsa Livsmedelsverkets sida med branschriktlinjer 

Hjälp att tolka livsmedelslagen

Det finns mycket du som livsmedelsföretagare måste hålla reda på när det kommer till olika lagar och bestämmelser. Livsmedelsverket har tagit fram vägledningar för flera områden som hjälper dig som livsmedelsföretagare att öka förståelsen för lagstiftningens krav. Dessa vägledningar finns numera att finna i Livsmedelsverkets kontrollwiki, som är ett webbaserat verktyg för livsmedelskontroll.

Vägledningarna är inte rättsligt bindande, de ska istället ses som exempel och rekommendationer.

Klicka här för att läsa Livsmedelsverkets kontrollwiki

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?