Livsmedelslagstiftningen

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.

Lagstiftningen är i stort sett likadan inom hela EU och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel. Delar av lagstiftningen är i vissa fall även tillämpbar för privatpersoner som handskas med livsmedel.

Livsmedelslagstiftningen bygger i huvudsak på ett antal EG-förordningar. Som komplement till dessa finns i Sverige även ett antal nationella lagar, förordningar och föreskrifter. Den nationella lagstiftningen är huvudsakligen baserad på EU:s lagstiftning.

Här nedan kan du läsa om några av de viktigaste, grundläggande lagstiftningarna.

Mer information om livsmedelslagstiftning och detaljregler för vissa verksamheter eller livsmedel hittar du på Livsmedelsverkets webbsida, där du även kan ladda ner aktuell lagstiftning.

Branschriktlinjer och branschorganisationer

Branschorganisationerna är till för dig som företagare. Många branschorganisationer har tagit fram branschriktlinjer, som ett sätt att hjälpa företag att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

I branschriktlinjen beskrivs hur din typ av företag kan arbeta för att följa livsmedelslagstiftningen. Alla publicerade branschriktlinjer är granskade och godkända av Livsmedelsverket. Det är frivilligt att följa en branschriktlinje, men de kan vara ett bra stöd i ditt arbete med egen kontroll och hygien.

Hjälp att tolka livsmedelslagen

Det finns mycket du som livsmedelsföretagare måste hålla reda på när det kommer till olika lagar och bestämmelser. Livsmedelsverket har tagit fram vägledningar för flera områden som hjälper dig som livsmedelsföretagare att förstå lagstiftningens krav. Du kan hitta vägledningarna i Livsmedelsverkets kontrollwiki. Det är ett webbaserat verktyg för livsmedelskontroll.

Vägledningarna är inte rättsligt bindande, utan ska ses som exempel och rekommendationer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00